Frying   Oil   Filter
ทำไมต้องกรองน้ำมันทอดอาหาร?
การกรองน้ำมันทอดอาหาร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
น้ำมันจะเริ่มเสื่อมคุณภาพทันทีที่เปิดฝา เนื่องจากอ็อกซิเจนจะทำลาย bond ที่ยึดให้โมเลกุลของน้ำมันรวมตัวกัน การแยกตัวของโมเลกุลนี้เองคือสาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมัน ขบวนการนี้เกิดขึ้นไม่ว่าน้ำมันจะผ่านการกรองหรือไม่ก็ตาม
2. การเร่งตัวของการเสื่อมสภาพ
เมื่อมีการทอดอาหาร ขบวนการเสื่อมสภาพจะถูกเร่งด้วยสาเหตุหลายประการ การกรองจะช่วยลดอัตราการเสื่อมสภาพลง ทำให้ยืดอายุการใช้งาน และทำให้อาหารทอดมีรสชาดดีขึ้น ตัวกำหนดสำคัญในการรักษาคุณภาพน้ำมันคือ
          2.1. อุณภูมิที่ใช้ทอดอาหาร
อุณหภูมิที่เหมาะที่สุดคือ 175 องศาเซลเซียส การทอดที่อุณหภูมิสูงกว่านี้จะเร่งให้น้ำมันเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดการเผาไหม้ของน้ำมัน
การกรองน้ำมันไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นในการยืดอายุ หากการทอดอาหารกระทำที่อุณหภูมิสูงกว่า 185 องศาเซลเซียส
ประโยชน์อย่างเดียวที่ได้รับจากการกรองในสภาพเช่นนี้ คืออาหารจะรสชาดดีขึ้น เพราะคาร์บอน particle(ที่ทำให้รสเสีย)ถูกขจัดออกไป
         
2.2 คาร์บอไนเซชั่น Carbonization
ตัวการสำคัญที่สุดที่เร่งการเสื่อมสภาพของน้ำมันคือขบวนการ Carbonization ของกากอาหารที่เหลืออยู่ในน้ำมัน ในขณะที่ทอดอาหาร particle หรือกาก เล็กๆ จะหลุดออกจากอาหารและหลงเหลืออยู่ในน้ำมัน paricle หรือ กากเหล่านี้จะถูกทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกในน้ำมันร้อนๆ จนถึงจุดทีมันจะไหม้ หรือ กลายเป็นคาร์บอน (carbonize).
การกรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อขจัด particle เหล่านี้คือหัวใจในการลด carbonization และยืดอายุน้ำมันทอดอาหาร
น้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง จะมีคุณสมบัติที่เสื่อมลง ทั้งสี กลิ่น รสชาติ
ในระหว่างการทอดจะมีสารโพลาร์ที่เกิดจากการแตกตัวของน้ำมันเกิดขึ้น ซึ่งสารโพลาร์ที่เกิดขึ้นนี้สามารถสะสมในร่างกายและส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์
                      
           
น้ำมันเสื่อมสภาพเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        •ทำให้เกิดการเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญ่
     •มีการสะสมไขมันในตับ การหลั่งน้ำย่อยทำลายสารพิษในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น
     •ไขมันที่ถูกออกซิไดซ์ปริมาณสูงอาจทำให้ไลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอล มีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น
     •ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ ตลอดจนโรคมะเร็ง
สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมัน
Home     สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมัน     น้ำมันเสียเมื่อไหร่    เครื่องกรอง COLOMBO     เครื่องกรอง VITO     ติดต่อเรา
กฎหมายกำหนดให้น้ำมันทอดอาหารจะต้องมีค่าสารโพล่าร์ (TPM) ไม่เกิน 25%
 
เครื่องกรอง VITO
กรองน้ำมันร้อน
เครื่องกรอง COLOMBO 18 INOX
กรองน้ำมันที่อุณหภูมิห้อง
เครื่องกรองน้ำมันทอดอาหาร
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน
OILTESTER
เครื่องกรอง COLOMBO 18 INOX  หรือ เครื่องกรอง VITO ช่วยคุณประหยัดค่าน้ำมันได้แค่ไหน......คลิก
ชมการสาธิตการทำงานของเครื่องกรอง VITO